Fotografije Tare


Tara – Perućac – Bajina Bašta – Drina

Fotografije vidikovaca na Tari, planinara, Manastira Rača, Crkve u Solotuši, Mokre Gore, Vrela u Perućcu, jezera Perućac, Bajine Bašte, kućice na Drini…

Sve fotografije su zaštićene autorskim pravima i ne mogu se koristiti bez pismene saglasnosti autora – link